8 SGZ Rycerze Iskry » Składki

Szczeciński Szczep ZHR "Watra"

im. Szarych Szeregów

Składki

Konto jest dostępne >TUTAJ<
Wszystkie pieniądze są wydawane na ubezpieczenie i cele statutowe ZHR (głównie materiały programowe i metodyczne). Kadra nie dostaje żadnego wynagrodzenia za swoją pracę.
Składki dzielimy na:

  • programowe – są wydawane na wyjazdy: kolonie zuchowe, biwaki itd.
  • związkowe – są przekazywane do wyższych struktur, których zadaniem jest wspieranie m.in. naszej gromady. Pokrywają ubezpieczenie, wynagrodzenia księgowych, utrzymanie biur itd.

Oprócz tego przyjmujemy darowizny na działalność gromady – są wydawane na materiały do zbiórek.

Składki przyjmujemy tylko w formie przelewu – chcemy, żeby nasze finanse były stuprocentowo transparentne.

Roczna składka związkowa i darowizna na zbiórki wynosi rocznie łącznie 240 zł – najwygodniej nam otrzymać jedną wpłatę, ale oczywiście jest możliwość płacenia w dwóch ratach.
Jeśli zuch ma rodzeństwo w Rycerzach Iskry, Płomieniu, Ogniu, Rusałkach, Świcie, Sumie Sił albo Feniksie, to składka wynosi 150 zł za każde dziecko.

Składki programowe na biwaki wynoszą najczęściej od 50 do 100 zł, w zależności od miejsca i zajęć na biwaku.